Prosjektpresentasjon – “Information Management for Knowledge Creation”

Gunhild Austrheim, Mia Beck, Eystein Gullbekk, Kirsten Borse Haraldsen

Abstract


Gjennom prosjektet "Information Management for Knowledge Creation" utvikler vi nettbaserte veiledninger rettet mot ph.d.-kandidater. Men hvilke temaer bør vi prioritere? Og hva skal til for å gjøre dem relevante for kandidatenes forskning?

En ph.d.-avhandling forventes å være resultat av et selvstendig forskningsarbeid. Kandidatene opplever at forvaltning av tidsbruk er en viktig side ved det å ta selvstendig ansvar for eget prosjekt. Gjennom en studie av ph.d-kandidaters informasjonsatferd har vi blant annet identifisert områder kandidatene opplever som unødvendige hindringer for god tidsbruk. Vi har valgt tre slike områder som utgangspunkt for veiledningene vi utvikler:

  • Søking for oversikt over kilder og litteratur innenfor et forskningsfelt
  • Effektiv referansehåndtering gjennom forskningsforløpet
  • Publiseringsstrategier for ph.d.-kandidatenes egen forskning

Studien vi har gjennomført tar et utgangspunkt i Case (2007) sin definisjon av informasjonsatferd. Da forstår vi informasjonsatferd både som aktiv bevisst informasjonssøking (som når en planmessig forfølger et søk ved hjelp av gitte søkekriterier, eller aktivt og bevisst unngår informasjon), og som passiv og ubevisst atferd (som når en tar valg der en tilfeldig støter på informasjon). I vår studie ser vi at kandidatenes informasjonsatferd henger sammen med kunnskap, forståelse og vaner innenfor forskningstradisjonene deres. Dersom veiledningene vi utvikler skal gi relevant støtte til kandidatenes forvaltning av tid, må de løsningene vi presenterer være gjenkjennelige og anvendelig for kandidatene i deres forskning. I vår presentasjon vil vi gi eksempler på innhold vi utvikler for de nettbaserte veiledningene, og problematisere innholdet i lys av funn fra studien vår.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbibliotekene i Bergen, Oslo og Aalborg, Norges Handelshøyskoles bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Bergen. Prosjektet mottar utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.
DOI: https://doi.org/10.15845/noril.v4i2.159

Copyright (c) 2012 Gunhild Austrheim, Mia Beck, Eystein Gullbekk, Kirsten Borse Haraldsen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

..............................................
 
University of Bergen Library

ISSN: 1890-5900