Samarbeids- og innovasjonskultur i fagbiblioteket

Pål Magnus Lykkja

Abstract


Paper om samspelet mellom fagreferentar, it-gruppe, leiing, universitetstrykkerier, bibliotekarar og pedagogar.

Tanken min er å presentere korleis fagreferenten må samarbeide med ei rekkje andre fagfolk for at biblioteket får ein mest mogleg optimal presentasjon av websidene, kursportefylgja, tenester og verkty. Det er viktig å utnytte synergieffektar, arbeidsdeling og samarbeid mest mogleg effektivt, samt at kommunikasjonsproblemer mellom ulike grupper bør minimerast. Marknadsføring og vinkling av våres tenester er også viktig for å lukkast med kursing, bruk av tenestene og samlingane våres.

I kor stor grad påverkar eksterne tilhøve våres oppgåver og vegval? Bør fagbiblioteket spegle vitskapeleg aktivitet og metoder i presentasjonen og utføringa av tenestene våres? Kva for metoder skal me bruke for å avgjere strategiske vegval?
DOI: https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.46

Copyright (c) 2010 Pål Magnus Lykkja

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

..............................................
 
University of Bergen Library

ISSN: 1890-5900