Fagreferentens rolle

Tove Rullestad, Anne Sissel Vedvik Tonning

Abstract


”Informasjonskompetanse – integrering i undervisning”

I vår digitale verden er det overflod av informasjon, og det blir stadig viktigere med kompetanse for å håndtere informasjon. Informasjonskompetanse (IK) omfatter prosessen fra å erkjenne et informasjonsbehov til hvordan man finner informasjon, hvordan man vurderer informasjon og hvordan man bruker og kommuniserer informasjonen på en akademisk redelig måte. Mange universitetsbibliotek nasjonalt og internasjonalt har undervisningsopplegg på alle nivå i utdanningen for å fremme studenters IK.

Program for universitetspedagogikk ved Universitetet i Bergen og Universitetsbiblioteket har inngått et samarbeid og tilbyr kurset Informasjonskompetanse – integrering i undervisning for nyansatte akademikere. Kurset ble gjennomført for første gang høsten 2008 og neste kurs blir avviklet våren 2010. I dette kurset setter vi fokus på at informasjonskompetanse er sentralt for læring på fagene. Etter kurset skal deltakerne ha følgende læringsubytte:

  • Kjennskap til ulike perspektiver på IK
  • Kunnskap om sammenhenger mellom IK og strategier for informasjonssøk og informasjonsvurdering
  • Økt bevissthet om IK som en del av etisk refleksjon i faglig arbeid
  • Økt bevissthet om sammenhenger mellom IK og ulike former for plagiering
  • Kunne vurdere hvordan ulike læringsaktiviteter fremmer eller hemmer studenters utvikling av IK
  • Kunne tilrettelegg for faglig forankret utvikling av studenters IK

I dette innlegget vil vi forsøke å svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan etablere et samarbeid med utdanningsinstitusjonen for å utvikle kurs med formålet å fremme studenters informasjonskompetanse?
  • Hvordan få integrert IK på alle studieprogram?
  • Hva er fagreferentens rolle i et samarbeid med fagmiljøet?DOI: https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.47

Copyright (c) 2010 Tove Rullestad, Anne Sissel Vedvik Tonning

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

..............................................
 
University of Bergen Library

ISSN: 1890-5900