Undervisning i informasjonskompetanse: Hva gjør vi og hva synes studentene?

Mariann Løkse

Abstract


UBT (Universitetsbiblioteket i Tromsø) har de senere årene hatt økt fokus på undervisning. Våre kurs er fordelt på to områder: Det ene er tradisjonell brukeropplæring, med øvelser i bruk av Bibsys og databaser, samt annen praktisk bibliotekopplæring. Det andre er kurs i informasjonskompetanse. Dette er som oftest rene forelesninger med en mer teoretisk innfallsvinkel. Jeg ønsker å presentere sistnevnte kurskategori og våre erfaringer fra denne undervisningen, med utgangspunkt i kursene vi gir for førstesemesterstudentene innen humaniora. Min presentasjon vil ha to hovedfokus: a) Hvordan er kursene våre bygd opp og b) Hva forteller studentevalueringen av kursene oss?

I løpet av to forelesninger søker vi å gi studentene en introduksjon til temaer som vi mener inngår i det å være informasjonskompetent. Dette inkluderer for eksempel informasjonssøking, studieteknikk, referanser og riktig kildebruk. Vi prøver å gjøre forelesningene så relevante som mulig ved å bruke eksempler fra humanistiske fag. Vi bruker også humor som et virkemiddel til å holde på studentenes oppmerksomhet. I tillegg til disse fire timene med teori, avsluttes kurset med to timer praktiske øvelser på et datarom.

Vi benytter oss av studentevaluering på alle kurs. Responsen fra studentene er svært positiv, og oppmøteprosenten er god. En av hovedårsakene til at vi har lykkes med disse kursene er vårt nære samarbeid med faglærerne. Bibliotekets representant er med i arbeidsgruppa for ex.fac. (humanistiske fag), og er også involvert i avviklingen av studentenes arbeidskrav (en muntlig presentasjon av ett av ex.fac.emnene). Vi opplever dermed at vårt kurs er godt integrert i den øvrige undervisninga.
DOI: https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.48

Copyright (c) 2010 Mariann Løkse

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

..............................................
 
University of Bergen Library

ISSN: 1890-5900