Å lære å kommunisere vitenskap: et innblikk i et masterkurs ved kjemi ved universitetet i Oslo. Utfordringer og erfaringer

Tone Gadmar

Abstract


Hva er egentlig vitenskapelig kommunikasjon? Dette er et spørsmål som vi utforsker sammen med ferske masterstudenter i kjemi i gjennom et 20 timers kurs; KJM4020 Vitenskapelig kommunikasjon.

Gjennom forelesning, diskusjon og praktiske øvelser ser vi på hvordan den vitenskapsteoretisk bakgrunn vekselvirker med den vitenskapelige dialog. Kurset tar for seg tema som den skriftlige dokumentasjonens plass i den vitenskapelige prosess, med særlig vekt på laboratoriejournalen, rapporten og den vitenskapelig artikkelen. Å skrive vitenskapelige publikasjoner er en prosess som må læres. Gjennom en praktisk litteraturstudie blir studentene kjent med søk i databaser, kildekritikk, sjangerforståelse, form og innhold og riktig bruk av referanser. Vi diskuterer vanlige problemstillinger rundt vitenskapelig kommunikasjon; publikasjonsprosessen, impact factor, publication bias, fusk i forskningen, og hvilket ansvar og etikk vi har som forskere når vi gir muntlige vitenskapelige presentasjoner og når vi presenterer og publiserer i populærvitenskapelige forum.

Studenten skal gjennom dette kurset få en bred og relektert innføring i temaet vitenskapelig kommunikasjon. Gjennom et praktisk litteratursøksarbeid tilknyttet deres eget forskningsfelt skal studentene bli fortrolige med søk i vitenskapelige databaser og utredningsrapporten som sjanger. De skal lære å bruke bibliotekets ressurser og å søke etter, vurdere og sette sammen informasjon, og få trening i å presentere sine resultater på en muntlig og skriftlig form.

Dette innlegget tar sikte på å gi et innblikk i arbeidet med KJM4020 Vitenskapelig kommunikasjon, rammebetingelsene for kurset, og utfordringer og erfaringer i arbeidet med masterstudentene.
DOI: https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.55

Copyright (c) 2010 Tone Gadmar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

..............................................
 
University of Bergen Library

ISSN: 1890-5900