Grote, M., & Faber, H. C. (2020). Bibliotekundervisningens fremtid – nytt fokus på metodikk og digitalisering. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2). https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2935