Kilvik, A., & Lamøy, L. I. (2020). Skranken i UH-bibliotek: resepsjon eller pedagogisk verktøy?. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2). https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2938