Ahlgren, L., Holm, B.-M., Hoppe, A., Forsberg, Åsa, Nilsson, A., & Wiberg, A. (2020). Nätverk - en förutsättning för pedagogisk utveckling?. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(1), 41-49. https://doi.org/10.15845/noril.v12i1.2942