Lorange, A. L., & Solhaug, S. (2020). Skrivenatt: et bidrag i skriveprosessen til studenters akademiske tekster. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2), 63–70. https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2996