Lieungh, E. M. (2020). Skal vi virkelig lage en podcast? Erfaringer med podcasten Open Science Talk. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2), 36–43. https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2997