Almlie, G. S. (2020). Akademisk fagskriving på ingeniørstudiet. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2), 4–19. https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.3038