Sauvage, E., & Olsen, S. (2020). Debatt om røvertidsskrift. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2), 20–35. https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.3063