Rydving, K. C. (2020). Om forskningsstödjande tjänster för forskningsdata i UH-bibliotek. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2). https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.3137