Johannessen, H. T. (2020). Åpen framtid – muligheter for bibliotekene. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2), 1–3. https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.3208