Grote, M. and Faber, H. C. (2020) “Bibliotekundervisningens fremtid – nytt fokus på metodikk og digitalisering”, Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2). doi: 10.15845/noril.v12i2.2935.