Ahlgren, L., Holm, B.-M., Hoppe, A., Forsberg, Åsa, Nilsson, A. and Wiberg, A. (2020) “Nätverk - en förutsättning för pedagogisk utveckling?”, Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(1), pp. 41-49. doi: 10.15845/noril.v12i1.2942.