Lorange, A. L. and Solhaug, S. (2020) “Skrivenatt: et bidrag i skriveprosessen til studenters akademiske tekster”, Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2), pp. 63–70. doi: 10.15845/noril.v12i2.2996.