Lieungh, E. M. (2020) “Skal vi virkelig lage en podcast? Erfaringer med podcasten Open Science Talk”, Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2), pp. 36–43. doi: 10.15845/noril.v12i2.2997.