Almlie, G. S. (2020) “Akademisk fagskriving på ingeniørstudiet”, Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2), pp. 4–19. doi: 10.15845/noril.v12i2.3038.