Johannessen, H. T. (2020) “Åpen framtid – muligheter for bibliotekene”, Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2), pp. 1–3. doi: 10.15845/noril.v12i2.3208.