[1]
L. Ahlgren, B.-M. Holm, A. Hoppe, Åsa Forsberg, A. Nilsson, and A. Wiberg, “Nätverk - en förutsättning för pedagogisk utveckling?”, NORIL, vol. 12, no. 1, pp. 41-49, Apr. 2020.