Erfaringer med Patron Driven Acquisition ved NTNU Universitetsbiblioteket

How to Cite

Gastinger, A., & Løkken, B. (2012). Erfaringer med Patron Driven Acquisition ved NTNU Universitetsbiblioteket. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 4(2). https://doi.org/10.15845/noril.v4i2.156

Abstract

I tider med store prisstigninger, lave budsjetter og nye prosesser for produksjon, anskaffelse og tilgang til faglitteratur må bibliotekene spørre seg om deres samlingspolitikk og akkvisisjonsmetoder er tilpasset de endrede rammebetingelsene i dag og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for utvalg og akkvisisjon av informasjonsressursene. Statistiske undersøkelser ved NTNU Universitetsbiblioteket ( NTNU UB) viser at ca 60-80 % av bibliotekets innkjøpte bøker blir lånt ut. Spørsmålet er om dette er godt nok. Uansett må bibliotekets mål være at litteraturen som kjøpes inn blir brukt.

NTNU UB initierte derfor et prosjekt som ble kalt «Just in time» og som blant annet innebærer å prøve ut én av de nye akkvisisjonsmetodene, nemlig Patron Driven Acquisition (PDA). Prosjektet startet i februar 2012 og skal avsluttes i desember 2012. Budsjettet for dette prosjektet er på 200.000 kr. og prosjektgruppen består både av fagansvarlige/fagreferenter og bibliotekarer for å dekke den nødvendige kompetansen.

PDA kalles også brukerstyrt utvelgelse. UH-nett Vest (2011) definerer PDA på følgende måte: «Biblioteket abonnerer på en samling, og betaling utløses først når en bruker etterspør en tittel i samlingen og denne lastes ned. Dermed betaler biblioteket kun for det som brukes.» Prosjektgruppen ved NTNU UB bestemte seg for å teste Ebrary's PDA-modell først. Det ble valgt to fagområder, Medisin og Samfunnsfag, med til sammen ca 33.000 e-bøker som etter hvert ble gjort tilgjengelige i Bibsys. Siden samlingene ble brukt mye så snart testen startet, ble det bestemt at en bok først blir lånt to eller tre ganger før det blir generert et kjøp. En av grunnene er at et lån (på én eller syv dager) bare koster 10-20% av kjøpsprisen. Resultatene hittil viser at det i gjennomsnitt er kjøpt 9 bøker og lånt 12 bøker per uke.

Prosjektgruppen mener det er mye positivt med PDA, men det er samtidig noen utfordringer. Håndtering av dubletter har ennå ikke blitt løst på en tilfredsstillende måte. Budsjettplanlegging er en stor utfordring når man selv ikke bestemmer hva som blir lånt eller kjøpt. Det samme gjelder import av e-bøkene i Bibsys når innholdet i samlingene endres stadig vekk. I tillegg må det undersøkes nøye hva PDA betyr for akkvisisjonsrutinene.

Konklusjonen er at PDA er et godt supplement til andre metoder for utvelgelse og innkjøp av informasjonsressurser. Men før det tas en beslutning på om PDA skal brukes som én akkvisisjonsmetode ved NTNU UB skal det prøves ut flere aggregatorer/utgivere som tilbyr PDA.

UH-nett Vest: E-bøker i norske universiteter og høgskoler : status og utfordringer. UH-nett Vest. April 2011

https://doi.org/10.15845/noril.v4i2.156

Copyright (c) 2012 Almuth Gastinger, Berit Løkken

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

The copyright for articles in this journal are retained by the author(s). First publication rights are granted to the journal. By virtue of their apperance in this open access journal, articles are free to be used with proper attribution in educational and other non-commercial settings. Authors also extend to the Editors the right to redistribute their articles via other scholarly resources and bibliographic databases at their discretion. This extension allows the authors' copyrighted content to be included in some databases that are distributed and maintained by for-profit companies.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License.

Bergen Open Access Publishing