En presentasjon av prosjektet Skriving og etisk kildebruk i høyere utdanning: Utvikling av interaktive søke- og skrivemoduler i læringsverktøyet Søk & Skriv

How to Cite

Kavli, S., Forrás, P., & Straume, I. (2012). En presentasjon av prosjektet Skriving og etisk kildebruk i høyere utdanning: Utvikling av interaktive søke- og skrivemoduler i læringsverktøyet Søk & Skriv. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 4(2). https://doi.org/10.15845/noril.v4i2.163

Abstract

"Jeg vil gjerne ha mer hjelp, altså for eksempel en utvidet "skriveråd". Jo mer, jo bedre." (Student 5)

Høsten 2010 gjennomførte driftsgruppa for nettstedet Søk & Skriv en brukerundersøkelse blant studenter og faglig ansatte ('faglig ansatte' gjelder også bibliotekansatte). Undersøkelsen var tilgjengelig på nettet fra oktober til desember 2010. Målet var å finne ut hvordan studenter og ansatte bruker nettstedet, hva de savner og hva de vil ha mer av.
Våren 2011 gjorde Det informationsvidenskabelige Akademi en komparativ undersøkelse av nettstedene VIKO, Råd & Vink og Søk & Skriv.
Analysene ga klare svar til Søk & Skriv: Studenter ved HiB, NHH og UiB vil ha konkrete tips til hvordan man skriver en akademisk tekst. En student savner maler for strukturer og spør
"Hvordan ser en akademisk tekst ut egentlig?"

Slik vi ser det henger informasjonssøk og akademisk skriving nøye sammen (derfor navnet Søk & Skriv). Denne koblinga er ikke like selvsagt for studenten. Studentene mener de kan søke, men er usikre på skrivinga. Vi mener at studentene ikke søker godt nok. Dette sammenfaller med Nicholas et als artikkel Google Generation II: web behaviour experiments with the BBC. Undersøkelsen viser at de som er født etter 1993 oppsøker få informasjonsressurser og bruker kort tid på vurdering av informasjon.

Så hvordan får vi studenter til å bruke mer tid på søking og skriving, framfor tid på sosiale media? Kan vi kombinere sosiale media med søking og skriving?
I samarbeid med Akademisk skriving ved UiB vil vi synliggjøre argumentutvikling i vitenskaplige tekster. Ved eksplisitt å peke på referansebruk og kildevurdering i tekst kan vi bruke dette som utgangspunkt for interaktive oppgaver der studenten selv må ta stilling til kildene hun finner, og bruke disse på en etisk måte.
Prosjektet Skriving og etisk kildebruk i høyere utdanning: Utvikling av interaktive søke- og skrivemoduler i læringsverktøyet Søk & Skriv er et samarbeid mellom biblioteka ved NHH, UiB, HiB, UiO og førstesemesterstudiet akademisk skriving ved UiB som er støtta av Nasjonalbiblioteket.

Referanser:

Forras, P., Kavli, S., Mikki, S., Austrheim, G. og Elvebakk, E. (2011) Søk & Skriv i et brukerperspektiv: Rapport fra spørreundersøkelsen høsten 2010.

Hyldegård, J, Lund, H., Moring, C., Pors, N.P., og Schreiber, T. (2011) Studerende, læring og webtutorials : En analyse af 3 norske læringssystemer. København : Det informationsvidenskabelige akademi.

Nicholas, D., Rowlands, I., Clark, D., og Williams, D. (2011) Google Generation II: web behaviour experiments with the BBC, Aslib Proceedings, Vol. 63 nr: 1, s.28 - 45.

https://doi.org/10.15845/noril.v4i2.163

Copyright (c) 2012 Solveig Kavli, Peter Forrás, Ingerid Straume

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

The copyright for articles in this journal are retained by the author(s). First publication rights are granted to the journal. By virtue of their apperance in this open access journal, articles are free to be used with proper attribution in educational and other non-commercial settings. Authors also extend to the Editors the right to redistribute their articles via other scholarly resources and bibliographic databases at their discretion. This extension allows the authors' copyrighted content to be included in some databases that are distributed and maintained by for-profit companies.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License.

Bergen Open Access Publishing