iKomp i VGS

et eksempel på hvordan UB`ene kan utvikle og implementere nye læringstjenester innenfor informasjonskompetanse

Authors

  • Lars Figenschou UiT The Arctic University of Norway

DOI:

https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2931

Abstract

Informasjonskompetanse (IK) er blitt kjernen i all ansvarlig fagutøvelse, og grunnmuren for alle typer akademisk arbeid. IK er også en meget viktig komponent med hensyn til effektiv jobbutførelse, et aktivt borgerskap og livslang læring (se Cameron, Wise & Lottridge, 2007).

Det er liten tvil om at dagens globale informasjonsvirkelighet er blitt krevende å håndtere for de fleste av oss. Vår observasjon som UB-ansatte, er at alt for mange i dagens heterogene studentmasse sliter med IK-relaterte problemstillinger, og særlig i overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning.

Det er en utfordring å identifisere nye studenters digitale kunnskaper og deres evne til å anvende disse best mulig i utdanningssituasjonen. Problemet er ikke studentenes informasjons-inkompetanse, men at deres digitale ferdigheter matcher dårlig med krav og forventninger som de møter i høyere utdanning.
Studentene er for eksempel flinke med hensyn til ulike kommunikasjons-applikasjoner, men altfor få har en bevissthet rundt det å utvikle sine kunnskaper med overordnete mål og idealer i mente. Sluttproduktet for de studentene som sliter er det liten tvil om: mangel på læring, en følelse av å mislykkes og ikke minst følgeskadene derav.

For å gjøre noe med disse problemstillingene har vi laget en mooc (iKomp i VGS), som skal gi elevene i videregående skole en bedre tilpasset arbeidspraksis i forhold til motivasjon, planlegging, informasjonskompetanse og læring. Kurset består av 5 moduler. Dette vil forhåpentligvis gjøre elevene langt bedre rustet i møtet med høyere utdanning, og vi håper at det vil heve motivasjonen og læringseffekten hos mange i videregående skole. Dette vil på lengre sikt gjøre at færre ferske studenter vil slite med problemstillingene relatert til manglende IK.

Prosjektet er et samarbeid mellom UB Tromsø (UBT), Nasjonalbiblioteket og Fylkesbiblioteket i Troms. Prosjektgruppa ved UBT, samt tre lærere fra ulike videregående skoler, har i hovedsak stått for innholdet i kurset. Vi holder nå på med beta-testing og tar sikte på lansering høsten 2019. I mellomtiden får vi konkrete tilbakemeldinger på både struktur og innhold som vil skape grunnlag for en revisjon av beta-versjonen. Underveis i prosjektet har vi besøkt og samarbeidet med flere videregående skoler, og i tillegg hatt en god kommunikasjon med skoleeiere og fylkesbiblioteket. Vi mener at samarbeid som dette er en riktig vei å gå for bedre å «tilpasse kartet til terrenget». UB`er vil i fremtiden være helt avhengige av å kunne utvikle, og tilby tjenester som er spesialtilpasset bestemte målgrupper (f.eks. ferske studenter).

Published

2020-11-26

How to Cite

Figenschou, L. (2020). iKomp i VGS: et eksempel på hvordan UB`ene kan utvikle og implementere nye læringstjenester innenfor informasjonskompetanse. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2). https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2931

Issue

Section

Conference proceedings