Bibliotekundervisningens fremtid – nytt fokus på metodikk og digitalisering

PhD on Track som nettressurs i bibliotekkurs for ph.d.-kandidater

Authors

  • Michael Grote Universitetet i Bergen
  • Hege Charlotte Faber NTNU

DOI:

https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2935

Abstract

I løpet av de siste årene har både fakulteter og universitetsbibliotek i Norge begynt å tilby tverrfaglige kurs for ph.d.-kandidater, og nye nettbaserte ressurser gir informasjon om diverse arbeidsverktøy og metodikk som er relevant i forskerutdanningen. Parallelt med dette har den tradisjonelle bibliotekundervisningen forandret seg: Gjennom å åpne bibliotekkurs for nye emner som akademisk skriving, akademisk redelighet og datahåndtering, blir begrepet «informasjonskompetanse» utvidet og nye undervisningsformer utprøvd. I tillegg er målgruppen for ph.d.-kurs på bibliotekene svært heterogen: Det finnes store forskjeller angående metoder og arbeidsmåter mellom fakulteter, fag, fagdisipliner og prosjekter, og prosjektenes faglige spesialisering og tverrfaglighet øker behovet for skreddersydde svar.

Både de nye læringsområdene og behovet for individuell veiledning utfordrer tradisjonelle konsepter for bibliotekundervisning, som gjerne har vært generaliserende og instruksjonsbasert. Utfordringen med målgruppens faglige heterogenitet besvares med ph.d.-kurs i «overførbare ferdigheter» («transferable» eller «generic skills») og forsøk på å finne fagovergripende standarder for nøkkelkompetanser som søk, litteraturkartlegging eller skriving av akademiske tekster. De nye temaene i bibliotekenes ph.d.-undervisning som skriveprosess, arbeidsflyt og etiske problemstillinger kan ikke ivaretas gjennom instruksjonsbaserte læringsformer. Men også kurstilbudene i overførbare ferdigheter møter utfordringer: Overføring av kunnskap og konkretisering av generaliserte arbeidsteknikker krever rom for praktisk arbeid med individuelle prosjekter i bibliotekundervisningen. Foredraget viste forskjellige eksempler for studentaktive læringsformer gjennom digitalt støttet undervisningsmetodikk. Ved hjelp av nettressursen www.phdontrack.net kan ph.d.-kandidatene selvstendig tilegne seg generalisert informasjon, mens ph.d.-undervisningen kan fokusere på praktisk arbeid med de individuelle forskningsprosjektene.

 

Published

2020-09-29

How to Cite

Grote, M., & Faber, H. C. (2020). Bibliotekundervisningens fremtid – nytt fokus på metodikk og digitalisering: PhD on Track som nettressurs i bibliotekkurs for ph.d.-kandidater. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2). https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2935

Issue

Section

Conference proceedings