Bibliotekundervisningens fremtid – nytt fokus på metodikk og digitalisering

How to Cite

Grote, M., & Faber, H. C. (2020). Bibliotekundervisningens fremtid – nytt fokus på metodikk og digitalisering. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2). https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2935

Abstract

I løpet av de siste årene har både fakulteter og universitetsbibliotek i Norge begynt å tilby tverrfaglige kurs for ph.d.-kandidater, og nye nettbaserte ressurser gir informasjon om diverse arbeidsverktøy og metodikk som er relevant i forskerutdanningen. Parallelt med dette har den tradisjonelle bibliotekundervisningen forandret seg: Gjennom å åpne bibliotekkurs for nye emner som akademisk skriving, akademisk redelighet og datahåndtering, blir begrepet «informasjonskompetanse» utvidet og nye undervisningsformer utprøvd. I tillegg er målgruppen for ph.d.-kurs på bibliotekene svært heterogen: Det finnes store forskjeller angående metoder og arbeidsmåter mellom fakulteter, fag, fagdisipliner og prosjekter, og prosjektenes faglige spesialisering og tverrfaglighet øker behovet for skreddersydde svar.

Både de nye læringsområdene og behovet for individuell veiledning utfordrer tradisjonelle konsepter for bibliotekundervisning, som gjerne har vært generaliserende og instruksjonsbasert. Utfordringen med målgruppens faglige heterogenitet besvares med ph.d.-kurs i «overførbare ferdigheter» («transferable» eller «generic skills») og forsøk på å finne fagovergripende standarder for nøkkelkompetanser som søk, litteraturkartlegging eller skriving av akademiske tekster. De nye temaene i bibliotekenes ph.d.-undervisning som skriveprosess, arbeidsflyt og etiske problemstillinger kan ikke ivaretas gjennom instruksjonsbaserte læringsformer. Men også kurstilbudene i overførbare ferdigheter møter utfordringer: Overføring av kunnskap og konkretisering av generaliserte arbeidsteknikker krever rom for praktisk arbeid med individuelle prosjekter i bibliotekundervisningen. Foredraget viste forskjellige eksempler for studentaktive læringsformer gjennom digitalt støttet undervisningsmetodikk. Ved hjelp av nettressursen www.phdontrack.net kan ph.d.-kandidatene selvstendig tilegne seg generalisert informasjon, mens ph.d.-undervisningen kan fokusere på praktisk arbeid med de individuelle forskningsprosjektene.

 

https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2935

Copyright (c) 2020 Michael Grote, Hege Charlotte Faber

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

The copyright for articles in this journal are retained by the author(s). First publication rights are granted to the journal. By virtue of their apperance in this open access journal, articles are free to be used with proper attribution in educational and other non-commercial settings. Authors also extend to the Editors the right to redistribute their articles via other scholarly resources and bibliographic databases at their discretion. This extension allows the authors' copyrighted content to be included in some databases that are distributed and maintained by for-profit companies.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License.

Bergen Open Access Publishing