PhD on Track og åpen publisering

Authors

  • Hege Charlotte Faber NTNU University Library, Library Section for Humanities, Education and Social Sciences https://orcid.org/0000-0002-0196-9177
  • Torstein Låg Universitetet i Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2940

Abstract

PhD on Track er en åpen, fritt tilgjengelig nettressurs beregnet på stipendiater og yngre forskere. I de to siste årene (2017-2018) er ressursen endret fra et dansk-norsk samarbeid til et samarbeid mellom flere norske institusjoner. Ressursen har gjennomgått omfattende revidering og nyskriving, og i tillegg til to deler som fokuserer på akademisk skriving og søk etter litteratur, samt publisering og deling, er en helt ny del dedikert til åpen vitenskap (Open Science - https://www.phdontrack.net/open-science/). Å dedikere en egen seksjon av PhD on Track til åpen vitenskap gjenspeiler et uttalt ønske om at flest mulig skal ha tilgang til forskningsresultater innenfor ulike fagfelt, spesielt når forskningen er finansiert ved offentlige midler.

I den senere tiden har vi fått nye nasjonale og internasjonale retningslinjer for åpen publisering av vitenskapelige artikler, og for tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Åpen vitenskap og åpen publisering får et stadig økende fokus, nå sist i forbindelse med Plan S. Det er ikke lett for nye stipendiater eller yngre forskere å finne frem i jungelen av retningslinjer og krav fra egen institusjon, eller fra ulike finansiører nasjonalt og internasjonalt.

I Open Science-delen av PhD on Track er intensjonen at man skal kunne finne svar på det man måtte lure på når det gjelder åpen publisering og deling av resultater: Åpen publisering generelt, gull og grønn åpen publisering, publiseringsstøtte og publiseringsfond, hva kan legges i åpne online arkiver, CC-lisenser, forskningsdata og datahåndteringsplaner, hvordan man bør forholde seg til sensitive data, om man bør tenke på preregistrering av prosjektet sitt, og mye mer – bl.a. litt om forskningsetikk, en diskusjon om bibliometri samt en oppdatert del om bruk av tredjepartsmateriale som bilder og figurer.

Vårt innlegg kommer til å fokusere mest på den nye delen om åpen vitenskap, med spesiell vekt på publisering. Hva gjør du når du som uerfaren forsker skal publisere artikler? Finner du det du trenger å vite på PhD on Track-sidene?

Author Biography

Hege Charlotte Faber, NTNU University Library, Library Section for Humanities, Education and Social Sciences

Senior Research Librarian

Published

2020-09-29

How to Cite

Faber, H. C., & Låg, T. (2020). PhD on Track og åpen publisering. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2). https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2940

Issue

Section

Conference proceedings