Missale Nidrosiense 500 år

formidling av et viktig kulturhistorisk dokument

Authors

  • Peggy Fürtig
  • Inger Langø

DOI:

https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2966

Abstract

I 2019 feirer vi 500-årsjubileum for Norges eldste, trykte bok; Missale Nidrosiense. Verket eksisterer i flere eksemplarer, og NTNU Gunnerusbiblioteket eier to av dem. 

Missale Nidrosiense ble en del av Norges dokumentarv i 2014, hvilket viser dokumentets store kulturhistoriske betydning. Verket ble trykt i 1519 på bestilling av erkebiskop i Nidaros, Erik Valkendorf, fordi erkebiskopen ønsket å sikre en mest mulig enhetlig gudstjenestepraksis i sitt erkebispedømme. Missale Nidrosiense består av to deler; Missalet og Brevariet, der Missalet viser liturgien i gudstjenesten og skal brukes i kirka, mens Breviariet er ment som ei håndbok for presten. Gunnerusbiblioteket er Norges eldste, vitenskapelige bibliotek og våre eksemplarer av Missale har vært en del av våre samlinger siden tidlig 1800-tall. 

I vår nettjeneste www.gunnerus.no tilbyr NTNU Universitetsbiblioteket en kontinuerlig voksende mengde digitale dokumenter i form av manuskripter, kart, bilder og eldre trykte bøker. Tjenesten er gratis og åpen for alle IP-adresser – også utenfor Norge. Våre eksemplarer av Missale Nidrosiense er selvsagt digitalt tilgjengelige fra www.gunnerus.no. 

I 2019 ønsker vi å løfte fram Missale Nidrosienses kulturhistoriske betydning. Det gjør vi bl.a. gjennom flere planlagte arrangement. Det første arrangementet går av stabelen i Gunnerusbiblioteket 28. januar, som en del av SPOR-festivalen i Trondheim. Da stiller vi ut våre eksemplarer og et foredrag vil knyttes til dokumentene. Det planlegges også en konsert i Nidarosdomen i mars, med Den Norske kirke og biskopen i Nidaros som samarbeidspartner. Høsten 2019 planlegges det ytterligere et arrangement i samarbeid med Det Kongelige norske videnskabers selskab (DKNVS). Verket og nettjenesten blir dessuten promotert gjennom sosiale medier, og i denne forbindelsen skal vi lage en video. Videoen vil bli liggende på NTNU UB’s Youtube-kanal, men vi vil også støtte oss på Facebook og Instagram.

På VIRAK-konferansen ønsker vi å vise denne videoen som formidler den kulturhistoriske konteksten rundt Missale Nidrosiense og hvordan Gunnerusbiblioteket markedsfører og tilgjengeliggjør dette viktige dokumentet i dag. 

Published

2020-09-29

How to Cite

Fürtig, P., & Langø, I. (2020). Missale Nidrosiense 500 år: formidling av et viktig kulturhistorisk dokument. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 12(2). https://doi.org/10.15845/noril.v12i2.2966

Issue

Section

Conference proceedings