Fagreferentenes rolle under nye rammebetingelser

How to Cite

Brandshaug, R., Faber, H., Gastinger, A., & Knutsen, T. (2010). Fagreferentenes rolle under nye rammebetingelser. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 2(1). https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.64

Abstract

Et universitetsbibliotek skal være en vesentlig støtte for og bidragsyter til universitetets aktiviteter innen forskning, publisering, undervisning, læring og formidling. I dag står vi overfor en rekke utfordringer som ikke minst berører fagreferentenes arbeid: Hvordan påvirkes fagreferentenes oppgaver og rolle av en stadig økende mengde av fritt tilgjengelig informasjon, søkemotorenes dominans, lave budsjetter, endret brukeratferd og nye brukerforventninger, flere tverrfaglige forskningsområder, krav til kvalitet (NOKUT), globalisering av digital informasjon, endrete samarbeidsmåter for forskere og i biblioteket, økt betydning av nasjonalt og internasjonalt samarbeid (resource sharing), Open Access publisering, e-Science o.l.?

Ved Universitetsbiblioteket i Trondheim har en gruppe arbeidet med innspill til bibliotekdirektøren vedrørende fagreferentenes rolle og oppgaver under endrete rammebetingelser. Gruppen har bestått av Rune Brandshaug, Hege Charlotte Faber, Almuth Gastinger og Tove Knutsen. Gruppen har vurdert satsningsområder for fagreferentenes arbeid, kompetansebehov for framtidig rekruttering og intern opplæring samt organisatoriske og ledelsesmessige krav som må på plass for å få satsningene til å lykkes.

Foredraget beskriver resultatet av gruppens arbeid, dvs. prioriterte satsningsområder og fremtidig kompetansebehov. Dessuten skisseres fordeler og ulemper ved ulike modeller for organisering av fagreferentoppgaver samt organisering av fagreferentene i biblioteket.

https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.64

Copyright (c) 2010 Rune Brandshaug, Hege Faber, Almuth Gastinger, Tove Knutsen

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

The copyright for articles in this journal are retained by the author(s). First publication rights are granted to the journal. By virtue of their apperance in this open access journal, articles are free to be used with proper attribution in educational and other non-commercial settings. Authors also extend to the Editors the right to redistribute their articles via other scholarly resources and bibliographic databases at their discretion. This extension allows the authors' copyrighted content to be included in some databases that are distributed and maintained by for-profit companies.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License.

Bergen Open Access Publishing