Vol 2 No 1 (2010): Fagreferentkonferansen 2010 - Special Issue
Fagreferentkonferansen 2010 - Special Issue

Editorial

Anne Sissel Vedvik Tonning, Eystein Gullbekk, Therese Skagen, Maria Carme Torras
Fagreferentkonferansen 2010 i Stavanger
PDF

Conference proceedings

Espen Skjoldal
Velkommen til Stavanger og til Fagreferentkonferansen 2010
Rune Brandshaug, Hege Faber, Almuth Gastinger, Tove Knutsen
Fagreferentenes rolle under nye rammebetingelser
Pål Magnus Lykkja
Samarbeids- og innovasjonskultur i fagbiblioteket
Tove Rullestad, Anne Sissel Vedvik Tonning
Fagreferentens rolle
Mariann Løkse
Undervisning i informasjonskompetanse: Hva gjør vi og hva synes studentene?
Eystein Gullbekk, Maria-Carme Torras
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket: muligheter og utfordringer for bibliotekets undervisning
Susanne Mikki
Bibliometri og forskningsstatistikk ved Universitetsbiblioteket i Bergen
Jan Engh
Elektronisk sikring?
Hege Faber, Solveig I. Taylor
Er søking i google nok?
PDF
Ellen Nierenberg
En liten høyskole som tenker stort: tiltak mot fusk og plagiat ved Høgskolen i Hedmark
Sigrid Gimse
Business information literacy: informasjonskompetanse ved Handelshøyskolen BI
Alexandra Angeletaki
Which educational role can Libraries play in a University learning environment?
Tone Gadmar
Å lære å kommunisere vitenskap: et innblikk i et masterkurs ved kjemi ved universitetet i Oslo. Utfordringer og erfaringer
Hege Folkestad
Modulbaserte kurs for PhD-studentar ved Matematisk-naturvitskapleg fakultet, UiB
Solveig Greve
Hva med de gjenstridige dokumentene? Fagreferentrollen i spesialsamlinger
Ingunn Rødland
Fagreferenten – arbeidsoppgaver og forventninger
Hege Charlotte Faber, Solveig Isabel Taylor
ER SØKING I GOOGLE NOK? PH.D.-KURS VED NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKET – EN UTVIKLINGSHISTORIE
Bergen Open Access Publishing