Samarbeids- og innovasjonskultur i fagbiblioteket

How to Cite

Lykkja, P. M. (2010). Samarbeids- og innovasjonskultur i fagbiblioteket. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 2(1). https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.46

Abstract

Paper om samspelet mellom fagreferentar, it-gruppe, leiing, universitetstrykkerier, bibliotekarar og pedagogar.

Tanken min er å presentere korleis fagreferenten må samarbeide med ei rekkje andre fagfolk for at biblioteket får ein mest mogleg optimal presentasjon av websidene, kursportefylgja, tenester og verkty. Det er viktig å utnytte synergieffektar, arbeidsdeling og samarbeid mest mogleg effektivt, samt at kommunikasjonsproblemer mellom ulike grupper bør minimerast. Marknadsføring og vinkling av våres tenester er også viktig for å lukkast med kursing, bruk av tenestene og samlingane våres.

I kor stor grad påverkar eksterne tilhøve våres oppgåver og vegval? Bør fagbiblioteket spegle vitskapeleg aktivitet og metoder i presentasjonen og utføringa av tenestene våres? Kva for metoder skal me bruke for å avgjere strategiske vegval?

https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.46

Copyright (c) 2010 Pål Magnus Lykkja

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

The copyright for articles in this journal are retained by the author(s). First publication rights are granted to the journal. By virtue of their apperance in this open access journal, articles are free to be used with proper attribution in educational and other non-commercial settings. Authors also extend to the Editors the right to redistribute their articles via other scholarly resources and bibliographic databases at their discretion. This extension allows the authors' copyrighted content to be included in some databases that are distributed and maintained by for-profit companies.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License.

Bergen Open Access Publishing