En liten høyskole som tenker stort: tiltak mot fusk og plagiat ved Høgskolen i Hedmark

How to Cite

Nierenberg, E. (2010). En liten høyskole som tenker stort: tiltak mot fusk og plagiat ved Høgskolen i Hedmark. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 2(1). https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.52

Abstract

Høgskolen i Hedmark har satt i gang en del tiltak mot fusk og plagiat, og vi vil gjerne dele våre ressurser og erfaringer med andre undervisningsinstitusjoner. Dette er relevant til to av konferansens temaer: fagreferentens rolle og undervisning i biblioteket.

HH's tiltak mot fusk og plagiat inkluderer:

 • Undervisning i informasjonskompetanse - Høgskolebiblioteket
  • Kurs i kildebruk og plagiat, "Kilder og kildebruk"
  • Søkekurs
 • Synliggjøring av bibliotekressurser/-kurs
  • Brosjyre til ansatte
  • Bibliotekets websider om informasjonskompetanse
 • Nettressurser
  • Bibliotekets websider
   • Eksempelsamlingen i APA-standard
   • "Skriving av faglige tekster - En guide for studenter"
   • Webside om plagiat og opphavsrett
  • Fronter
   • Videoforelesning - "Kilder og kildebruk"
   • PowerPoint - "Kilder og kildebruk"
   • Tekstgjenkjenningsprogrammet Ephorus
 • Vurdering
  • Elektronisk prøve
  • Obligatorisk skriveoppgave
 • Rutinebeskrivelse for tiltak mot fusk og plagiat på Høgskolen
  • Oppfølging av ikke-møtte studenter på "Kilder og kildebruk"
  • Vurdering i etterkant av kurset
  • Bruk av Ephorus
  • Konsekvenser for fusk

Høgskolens tiltak skal forebygge fusk og plagiat ved å gi alle nye studenter tilstrekkelig informasjon om kravene for riktig kildebruk og om konsekvensene for fusk. Høgskolebiblioteket har en sentral rolle i dette arbeidet. Vår Informasjonskompetansegruppe har utarbeidet mange nyttige ressurser, blant annet to-timers kurset "Kilder og kildebruk".

Målet med kurset er å lære nye studenter å kritisk vurdere forskjellige typer kilder og bruke dem på korrekt måte i skriftlig arbeid. Kurset blir holdt av bibliotekarer på høgskolens fire campus, og etterfølges av et søkekurs tilpasset det enkelte studium.

Antall plagiatsaker på HH har økt de siste årene, men dette kan skyldes bruk av Ephorus. Etter hvert som våre tiltak blir tatt i bruk ved alle studier, håper vi at antall saker blir redusert.

https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.52

Copyright (c) 2010 Ellen Nierenberg

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

The copyright for articles in this journal are retained by the author(s). First publication rights are granted to the journal. By virtue of their apperance in this open access journal, articles are free to be used with proper attribution in educational and other non-commercial settings. Authors also extend to the Editors the right to redistribute their articles via other scholarly resources and bibliographic databases at their discretion. This extension allows the authors' copyrighted content to be included in some databases that are distributed and maintained by for-profit companies.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License.

Bergen Open Access Publishing