Fagreferentens rolle

How to Cite

Rullestad, T., & Vedvik Tonning, A. S. (2010). Fagreferentens rolle. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 2(1). https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.47

Abstract

”Informasjonskompetanse – integrering i undervisning”

I vår digitale verden er det overflod av informasjon, og det blir stadig viktigere med kompetanse for å håndtere informasjon. Informasjonskompetanse (IK) omfatter prosessen fra å erkjenne et informasjonsbehov til hvordan man finner informasjon, hvordan man vurderer informasjon og hvordan man bruker og kommuniserer informasjonen på en akademisk redelig måte. Mange universitetsbibliotek nasjonalt og internasjonalt har undervisningsopplegg på alle nivå i utdanningen for å fremme studenters IK.

Program for universitetspedagogikk ved Universitetet i Bergen og Universitetsbiblioteket har inngått et samarbeid og tilbyr kurset Informasjonskompetanse – integrering i undervisning for nyansatte akademikere. Kurset ble gjennomført for første gang høsten 2008 og neste kurs blir avviklet våren 2010. I dette kurset setter vi fokus på at informasjonskompetanse er sentralt for læring på fagene. Etter kurset skal deltakerne ha følgende læringsubytte:

  • Kjennskap til ulike perspektiver på IK
  • Kunnskap om sammenhenger mellom IK og strategier for informasjonssøk og informasjonsvurdering
  • Økt bevissthet om IK som en del av etisk refleksjon i faglig arbeid
  • Økt bevissthet om sammenhenger mellom IK og ulike former for plagiering
  • Kunne vurdere hvordan ulike læringsaktiviteter fremmer eller hemmer studenters utvikling av IK
  • Kunne tilrettelegg for faglig forankret utvikling av studenters IK

I dette innlegget vil vi forsøke å svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan etablere et samarbeid med utdanningsinstitusjonen for å utvikle kurs med formålet å fremme studenters informasjonskompetanse?
  • Hvordan få integrert IK på alle studieprogram?
  • Hva er fagreferentens rolle i et samarbeid med fagmiljøet?
https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.47

Copyright (c) 2010 Tove Rullestad, Anne Sissel Vedvik Tonning

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

The copyright for articles in this journal are retained by the author(s). First publication rights are granted to the journal. By virtue of their apperance in this open access journal, articles are free to be used with proper attribution in educational and other non-commercial settings. Authors also extend to the Editors the right to redistribute their articles via other scholarly resources and bibliographic databases at their discretion. This extension allows the authors' copyrighted content to be included in some databases that are distributed and maintained by for-profit companies.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License.

Bergen Open Access Publishing