Er søking i google nok?
PDF

How to Cite

Faber, H., & Taylor, S. (2010). Er søking i google nok?. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 2(1). https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.50

Abstract

Phd-kurs ved NTNU-bibliotekene – en utviklingshistorie

Vi vil se nærmere på ide/opplegg, organisering, gjennomføring og erfaringer fra forskjellige kurs for phd-kandidater ved NTNU-biblioteket: Kurs for humanister og samfunnsvitere, kurs for medisinere og kurs for kandidater innen teknologi og naturvitenskap (mest sivilingeniører), avholdt på forskjellige campuser og av forskjellige undervisere.

Å mestre avansert søking og databehandling blir bare mer og mer sentralt for forskning, selv om det varierer fra disiplin til disiplin. Vi vil gjennomgå egen erfaring, fagmiljøenes behov og hva forskning viser om behovet for informasjonskompetanse-undervisning av PhD-kandidater, med fokus på forskjellige vitenskapers informasjonskompetanse.

Krav om at forskning skal være original, bygge på tidligere forskning og de muligheter som vi har fått til å behandle mye større mengder data enn før (e-science) innebærer at kursholderne må være svært oppdatert og ha spisskompetanse i de enkelte baser og verktøy. Dessuten er plagiering og kildevurdering viktige og aktuelle tema.

            Kursene krever høy kompetanse hos kursholderne og det beste er å utnytte de forskjellige kompetansene som finnes i biblioteket slik at kursene blir et resultat av team-arbeid. I tillegg trekkes andre fagfolk inn (forskningsetikk, akademisk skriving m.m). De organisatoriske utfordringene og markedsføring av kursene blir også viktige når vi arrangerer slike kurs.

Undervisningstilbudet blir evaluert fortløpende, og vi ønsker å sette fokus på erfaringsutveksling og praktisk gjennomføring i tillegg til å se på innholdet i våre kurs.

https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.50
PDF

Copyright (c) 2010 Hege Faber, Solveig I. Taylor

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

The copyright for articles in this journal are retained by the author(s). First publication rights are granted to the journal. By virtue of their apperance in this open access journal, articles are free to be used with proper attribution in educational and other non-commercial settings. Authors also extend to the Editors the right to redistribute their articles via other scholarly resources and bibliographic databases at their discretion. This extension allows the authors' copyrighted content to be included in some databases that are distributed and maintained by for-profit companies.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License.

Bergen Open Access Publishing