Business information literacy: informasjonskompetanse ved Handelshøyskolen BI

How to Cite

Gimse, S. (2010). Business information literacy: informasjonskompetanse ved Handelshøyskolen BI. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 2(1). https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.53

Abstract

For å bli en informasjonskompetent student innenfor en internasjonal akademisk handelshøgskole, er det spesielle ferdigheter man må opparbeide seg. Det er ikke de samme kravene til hva en må kunne ved Odontologisk fakultet som ved BI, så heller ikke i bibliotekets sfære.

De ferdighetene vi er på jakt etter å utvikle hos våre studenter er generiske for handelshøyskoler verden over, men allikevel er begrepet ”Business Information Literacy” et ganske nytt begrep, og som så mye annet hentet fra USA.

Vi synes det er et spennende begrep, all den tid det definerer hva som er kravene, utover den enkelte handelshøyskoles sfære. Vi tror at det kommer til å etableres en standard for denne kompetansen i USA snart, men før dette er klart har vi sett på hva begrepet betyr for oss. Det har nemlig ledet oss mot en særegen undervisnings- og bibliotekpedagogikk.

Tilføyelsen ”Business” til begrepet informasjonskompetanse kommer selvsagt på toppen av den generelle definisjonen, som vi også ”bekjenner” oss til og prøver å utvikle hos våre studenter og faglige.

Begrepet springer ut av BIs fagområder der kravene til ”Business Information Literacy” kan innebære:

  1. Kunne innhente emnespesifikk fag- og forskningslitteratur i relevante bibliografiske kilder
  2. Kunne innhente makroøkonomiske data nasjonalt og internasjonalt
  3. Kunne innhente forbrukerdemografiske data
  4. Kunne innhente data typiske for markedsanalyse
  5. Kunne innhente data innen bedrifts- industri- og bransjeanalyse
  6. Kunne innhente finansielle data
  7. Kunne bruke juridiske kilder
  8. Kunne inkorporere funn i egne oppgaver etter akademisk standard

Hva gjør vi for å utvikle disse ferdighetene hos våre studenter? Hvilke tiltak setter vi verk? Hva gjør handelshøyskoler verden over? Mange bibliotek utvikler i dag elæringsmateriale for å kunne nå det store antall studenter. Dette er også underveis hos oss.

https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.53

Copyright (c) 2010 Sigrid Gimse

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

The copyright for articles in this journal are retained by the author(s). First publication rights are granted to the journal. By virtue of their apperance in this open access journal, articles are free to be used with proper attribution in educational and other non-commercial settings. Authors also extend to the Editors the right to redistribute their articles via other scholarly resources and bibliographic databases at their discretion. This extension allows the authors' copyrighted content to be included in some databases that are distributed and maintained by for-profit companies.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License.

Bergen Open Access Publishing