Undervisning i informasjonskompetanse: Hva gjør vi og hva synes studentene?

How to Cite

Løkse, M. (2010). Undervisning i informasjonskompetanse: Hva gjør vi og hva synes studentene?. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 2(1). https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.48

Abstract

UBT (Universitetsbiblioteket i Tromsø) har de senere årene hatt økt fokus på undervisning. Våre kurs er fordelt på to områder: Det ene er tradisjonell brukeropplæring, med øvelser i bruk av Bibsys og databaser, samt annen praktisk bibliotekopplæring. Det andre er kurs i informasjonskompetanse. Dette er som oftest rene forelesninger med en mer teoretisk innfallsvinkel. Jeg ønsker å presentere sistnevnte kurskategori og våre erfaringer fra denne undervisningen, med utgangspunkt i kursene vi gir for førstesemesterstudentene innen humaniora. Min presentasjon vil ha to hovedfokus: a) Hvordan er kursene våre bygd opp og b) Hva forteller studentevalueringen av kursene oss?

I løpet av to forelesninger søker vi å gi studentene en introduksjon til temaer som vi mener inngår i det å være informasjonskompetent. Dette inkluderer for eksempel informasjonssøking, studieteknikk, referanser og riktig kildebruk. Vi prøver å gjøre forelesningene så relevante som mulig ved å bruke eksempler fra humanistiske fag. Vi bruker også humor som et virkemiddel til å holde på studentenes oppmerksomhet. I tillegg til disse fire timene med teori, avsluttes kurset med to timer praktiske øvelser på et datarom.

Vi benytter oss av studentevaluering på alle kurs. Responsen fra studentene er svært positiv, og oppmøteprosenten er god. En av hovedårsakene til at vi har lykkes med disse kursene er vårt nære samarbeid med faglærerne. Bibliotekets representant er med i arbeidsgruppa for ex.fac. (humanistiske fag), og er også involvert i avviklingen av studentenes arbeidskrav (en muntlig presentasjon av ett av ex.fac.emnene). Vi opplever dermed at vårt kurs er godt integrert i den øvrige undervisninga.

https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.48

Copyright (c) 2010 Mariann Løkse

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

The copyright for articles in this journal are retained by the author(s). First publication rights are granted to the journal. By virtue of their apperance in this open access journal, articles are free to be used with proper attribution in educational and other non-commercial settings. Authors also extend to the Editors the right to redistribute their articles via other scholarly resources and bibliographic databases at their discretion. This extension allows the authors' copyrighted content to be included in some databases that are distributed and maintained by for-profit companies.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License.

Bergen Open Access Publishing